Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

 • «
 • 1
 • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. מי מהבאים אינו מהווה פעילות של הורמון:

1
שאלה #5443
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

2. סמן את התשובה הנכונה לגבי הידוע לנו על פעילות/השפעות ההורמונים הבאים הורמון: פעילות: A GH 1. ירידה בריכוז הגלוקוז בדם ע"י קליטתו בכבד. B OXYTOCIN 2. עירור תאבון. C TSH 3. כיווץ שרירים חלקים בבלוטות חלב והפרשת חלב. D GNRH 4. עידוד יצירה של חלב בבלוטות חלב. E פרולקטין 5. עידוד קליטת יוני יוד בבלוטת תירואיד. א. הורמון A אחראי לפעילות 1. ב. הורמון B אחראי לפעילות 4. ג. הורמון C אחראי לפעילות 5. ד. הורמון D אחראי לפעילות 2. ה. הורמון E אחראי לפעילות 3.

1
שאלה #5444
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!
 • «
 • 1
 • »