Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהמצבים הקליניים הבאים יכול לדמות מחלה מטבוליות ?

1
שאלה #19940
done

תינוק בן 8 חודשים מגיע למרפאה עקב תלונה של שיעול ממושך לסירוגין , בבדיקה נמצא כי אין מצוקה נשימתית אך מדולדל מבחינה תזונתית. מה הגישה האבחנתית המתחייבת

1
שאלה #19941
done

  • «
  • 1
  • »