Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מערכת תומכת החלטה ביחידת טיפול נמרץ בנויה כך שכאשר היא מזהה מנתוני החיישנים אי סדירות בקצב הלב, היא שולחת לאחות הצעה לשנוי מנון הטיפול התרופתי, אשר האחות מחליטה האם ליישם. מחזורי הבדיקה וההמלצה מבוצעים ברציפות כל העת. בחרו את המשפטה המדויק ביותר לגבין אפיון המערכת:

1
שאלה #23915
done

נתון [A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9 מה יתקבל עם הפקודה (:, 1:2) ?

1
שאלה #23916
done

  • «
  • 1
  • »