Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סמן את המשפט שאינו נכון

1
שאלה #4450
done

ע"פ חוק למניעת מפגעים האם עוצמת רעש של 75 דציבל מותרת בבנייני מגורים

1
שאלה #4451
done

גודל הגרגר בפלדה דלת קרבון משפיע על החוזק באופן הבא

1
שאלה #4452
done

סמן את המשפט המתאים ביותר :טיפול תרמי של פלדות נחוץ ע"מ

1
שאלה #4453
sentiment_very_satisfied

היסוד המסגסג העיקרי בפלדות אל חלד טיפוסיות הוא

1
שאלה #4454
done

ע"פ ת"י 4466 האחוז המינימלי של ההתארכות בשבר של מוטות מצולעים של פלדת זיון הוא

1
שאלה #4455
done

סמן את סוג העץ היוצא מהכלל

1
שאלה #4456
done

מי מהמשפטים אינו נכון

1
שאלה #4457
done

פי כמה גדול חוזק הקריעה (MORׂ) של זכוכית מחוזקת בחום בהשוואה לזכוכית שטוחה רגילה בעלת אותו עובי

1
שאלה #4458
done

בחשיפה לאותה טמפרטורה מי מהפלדות מאבדת יותר מחוזקה היחסי סמן את המשפט שאינו נכון

1
שאלה #4459
sentiment_very_satisfied