Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סמן את המשפט שאינו נכון

1
done
by
מיין לפי

ע"פ חוק למניעת מפגעים האם עוצמת רעש של 75 דציבל מותרת בבנייני מגורים

1
done
by
מיין לפי

גודל הגרגר בפלדה דלת קרבון משפיע על החוזק באופן הבא

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט המתאים ביותר :טיפול תרמי של פלדות נחוץ ע"מ

1
done
by
מיין לפי

היסוד המסגסג העיקרי בפלדות אל חלד טיפוסיות הוא

1
done
by
מיין לפי

ע"פ ת"י 4466 האחוז המינימלי של ההתארכות בשבר של מוטות מצולעים של פלדת זיון הוא

1
done
by
מיין לפי

סמן את סוג העץ היוצא מהכלל

1
done
by
מיין לפי

מי מהמשפטים אינו נכון

1
done
by
מיין לפי

פי כמה גדול חוזק הקריעה (MORׂ) של זכוכית מחוזקת בחום בהשוואה לזכוכית שטוחה רגילה בעלת אותו עובי

1
done
by
מיין לפי

בחשיפה לאותה טמפרטורה מי מהפלדות מאבדת יותר מחוזקה היחסי סמן את המשפט שאינו נכון

1
done
by
מיין לפי