Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הביט הראשון של המנצח לתחילת התיבה הוא :

1
done
by
מיין לפי
by Ariel Kamar
Ariel Kamar 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 46
למטה-> לשמאל-ללב-> לימין-החוצה-> למעלה
by
by Keren Krispil
Keren Krispil 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 93
כמו בחיים - מתחילים מלמטה, אחכ נמשיך לצד שלילי (רגל שמאל) כי מה לעשות לא הכל הולך חלק, אחכ מבינים מה טוב לנו ועוברים לצד חיובי בחיים (נעבור לצד ימין) ואז כשכבר הבנו הכל- נעלה למעלה הכי גבוהה שרק אפשר... או בקיצור: 1. למטה 2. שמאל 3. ימין 4. למעלה
by

הביט האחרון של המנצח בסיום התיבה הוא:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Orly Tafilay
Orly Tafilay 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 529
אחרון מנצח - למעלה
by

בקונצרט הערב (מפגש ראשון) נוגנה מוסיקה :

1
done
by
מיין לפי

כלי ההקשה הם:

1
done
by
מיין לפי

הכינוי של סימפוניה מס. 103 של היידן הוא:

1
done
by
מיין לפי

בסימפוניה 103 של היידן יש:

1
done
by
מיין לפי
by Dolev Papo
Dolev Papo 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 106
1+0+3=4, צמצמנו את האופציה לשני תשובות-וזה ידוע שגבינת סימפוניה טובה לבעיות מ-פרקים
by

קבוצת כלי הקשת ממוקמת:

1
done
by
מיין לפי

בסימפוניה החמישית של בטהובן מופיע(ה) בפעם הראשונה בתולדות הסימפוניה:

1
done
by
מיין לפי

תפקידו של המנצח הוא:

1
done
by
מיין לפי

הקצב השכיח ביותר במוסיקה מערבית הוא:

1
done
by
מיין לפי
by Orly Tafilay
Orly Tafilay 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 529
X4
by