Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

העידן הדיגיטלי במערכת הבריאות השפיעה רבות על עבודת הצוותים במרפאות ושינה במספר היבטים את אופי העבודה. אחת ההשפעות של הכנסת תיק רפואי ממוחשב במרפאות בא לידי ביטוי ב:

1
done
by
מיין לפי

בכל מרפאה קיימים מאפיינים שונים של האוכלוסייה אותה המרפאה משרתת. אחד המאפיינים הבולטים הוא מספר המבוטחים המוגדרים כחולים כרוניים. במרפאה בה ישנם כ-70% חולים כרוניים מסך המבוטחים, סביר להניח כי

1
done
by
מיין לפי

רופא משפחה מוגדר פעמים רבות כ"שומר סף" במרפאה. תפקיד זה של הרופא, אינו כולל

1
done
by
מיין לפי

במרפאה שבה מספר הנפשות הוא 7,050 ומספר הנפשות המשוקללות הוא 10,000, ככל הנראה

1
done
by
מיין לפי

שירותי הבריאות בקהילה מציבים בפני העוסקים בתחום אתגרים רבים. סמן את התשובה הנכונה

1
done
by
מיין לפי

במרפאה בעלת מבנה ארגוני נפוץ- בחר את התשובה הנכונה

1
done
by
מיין לפי

צוות ניהול המרפאה מעודכן בנתונים שונים אודות המרפאה. לרוב, הנתונים מופקים ממערכת המידע הממוחשבת במרפאה. מנתונים אלה, ניתן לקבוע יעדים בתוכנית עבודה שנתית בנושאים שונים, לדוגמא:

1
done
by
מיין לפי

בתהליך המכירה והשירות במרפאה:

1
done
by
מיין לפי

כחלק מנתונים אודות התנהלות המרפאה, צוות ניהול המרפאה בודק את פוטנציאל השיווק. נתון זה מאפשר לדעת:

1
done
by
מיין לפי

איזו תשובה אינה אחת ממשמעויות תהליך הביזור

1
done
by
מיין לפי