Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה כלי מזוהה עם המוזיקה החסידית (לא זוכר את האפשרויות אבל לא היה קלרינט)

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הסעיפים הבאים נכון:

1
done
by
מיין לפי

מהי שיטת הפעולה של הפסנתר?

1
done
by
מיין לפי

על איזה כלי ניתר לומר שהכיוון שלו מעט נמוך מהכינור הראשון, אך גבוה משאר כלי הקשת?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

פירוש המילה קרשנדו?

1
done
by
מיין לפי

כאשר נגן מנגן עם הקשת כלפי מטה הצליל

1
done
by
מיין לפי

מה משותף לפולקה פיציקטו של שטראוס ולרוב הפרק השלישי של הסימפוניה הרביעית של צ'יקובסקי

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את הוולסים של שטראוס

1
done
by
מיין לפי

במה ניגן פיאצולה?

1
done
by
מיין לפי

באיזה כלי ניגן חן צימלבסטיה בקונצרט האחרון ?

1
done
by
מיין לפי