Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה כלי מזוהה עם המוזיקה החסידית (לא זוכר את האפשרויות אבל לא היה קלרינט)

1
שאלה #4347
done

מה מבין הסעיפים הבאים נכון:

1
שאלה #4348
done

מהי שיטת הפעולה של הפסנתר?

1
שאלה #4349
sentiment_very_satisfied

על איזה כלי ניתר לומר שהכיוון שלו מעט נמוך מהכינור הראשון, אך גבוה משאר כלי הקשת?

1
שאלה #4350
sentiment_very_satisfied

פירוש המילה קרשנדו?

1
שאלה #4351
done

כאשר נגן מנגן עם הקשת כלפי מטה הצליל

1
שאלה #4352
done

מה משותף לפולקה פיציקטו של שטראוס ולרוב הפרק השלישי של הסימפוניה הרביעית של צ'יקובסקי

1
שאלה #4353
done

מה מאפיין את הוולסים של שטראוס

1
שאלה #4354
done

במה ניגן פיאצולה?

1
שאלה #4355
done

באיזה כלי ניגן חן צימלבסטיה בקונצרט האחרון ?

1
שאלה #4356
done