Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

 • «
 • 1
 • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הסכנה ברעידות אדמה קשורה ב- -כרגע אין תשובה-

1
שאלה #4435
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Aleksander Morozov

Aleksander Morozov
יותר מ-6 חודשים
ב' זה תשובה בוודאות
0

רעידות אדמה מתרחשות:

1
שאלה #4436
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה מהמשפטים הבאים נכון:

1
שאלה #4437
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ככל שהמרחק מהמוקד גדל

1
שאלה #4438
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

במודל Tarave 1-Time -אין תשובה רגע-ידוע שג' לא נכון-

1
שאלה #4439
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לקהילה המדעית קיימת יכולת להעריך את הפרמטרים הבאים אודות רעידת האדמה הבאה: -אין תשובה כרגע -ידוע שב' לא נכון-

1
שאלה #4440
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

המהירות הממוצעת של הגלים הסיסמ״ם באזורנו היא 3.6 ק"מ\שנייה לגבי S, ו6.7 ק״מ\שניוה לגלי P. כמה שניות התרעה יכולה לתת מערכת המוצבת באתר המרוחק 50 ק"מ מהמוקד בטרם הגעת גלי S, אם לוקח לה 3 שניות לנתח ולעבד את הנתונים של גלי P בטרם מתן ההתרעה. -אין תשובה כרגע-ידוע שא' לא נכון-

1
שאלה #4441
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הסכנה בעת רעידת אדמה(Earthquake Hazard) תלויה ב¬

1
שאלה #4442
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!
 • «
 • 1
 • »