Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הסכנה ברעידות אדמה קשורה ב- -כרגע אין תשובה-

1
mood
by
מיין לפי
by Aleksander Morozov
Aleksander Morozov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ב' זה תשובה בוודאות
by

רעידות אדמה מתרחשות:

1
done
by
מיין לפי

מה מהמשפטים הבאים נכון:

1
done
by
מיין לפי

ככל שהמרחק מהמוקד גדל

1
done
by
מיין לפי

במודל Tarave 1-Time -אין תשובה רגע-ידוע שג' לא נכון-

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

לקהילה המדעית קיימת יכולת להעריך את הפרמטרים הבאים אודות רעידת האדמה הבאה: -אין תשובה כרגע -ידוע שב' לא נכון-

1
done
by
מיין לפי

המהירות הממוצעת של הגלים הסיסמ״ם באזורנו היא 3.6 ק"מ\שנייה לגבי S, ו6.7 ק״מ\שניוה לגלי P. כמה שניות התרעה יכולה לתת מערכת המוצבת באתר המרוחק 50 ק"מ מהמוקד בטרם הגעת גלי S, אם לוקח לה 3 שניות לנתח ולעבד את הנתונים של גלי P בטרם מתן ההתרעה. -אין תשובה כרגע-ידוע שא' לא נכון-

1
done
by
מיין לפי
by Adi Ben Haim
Adi Ben Haim 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ד' תשובה נכונה 50/3.6-3
by
by Erel Shapiro
Erel Shapiro 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לא אח שלי. לוקחים את הדלתא בין הגעת גלי דחיסה וגלי גזירה ומחסירים את זמן העיבוד. 50/3.6-50/6.7-3=3.4
by

הסכנה בעת רעידת אדמה(Earthquake Hazard) תלויה ב¬

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »