Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ממה מורכבים הרצפטורים על גבי הביצית?

1
done
by
מיין לפי

הmidpiece בזנב מכיל את ה-?

1
done
by
מיין לפי

תהליך ה-Spermiogenesis :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מצב של 3 טרום גרעינים ו2 גופים פולאריים בביצית מופרית יכול להעיד על:

1
done
by
מיין לפי

חוסר יצירת תאי זרע בבנים לפני ההתבגרות המינית מקורו ב-?

1
done
by
מיין לפי

ביצית בשלב GVBD:

1
done
by
מיין לפי

כמות הרצפטורים של FSH בגרנולוזה משפיעה על:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

איזה הורמון גורם ברמות שונות- למשוב שלילי להפרשת FSH ולמשוב חיובי להפרשת LH?

1
done
by
מיין לפי

9. סלקציה של זקיק דומיננטי מתרחשת בשלב:

1
mood
by
מיין לפי

הטריגר להתרחשות הריאקציה הקורטיקלית הוא?

1
done
by
מיין לפי