Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באופן מפתיע, עלה מס' מיני הציפורים במקווי המים בישראל למרות התייבשות של מקווי מים

1
done
by
מיין לפי

כלל הדו חיים בישראל משתייכים כל אחד למשפחה שונה

1
done
by
מיין לפי

השיניים הממויינות בפליקוזאוריה הן עדות להתפתחות לכיוון היונקים

1
done
by
מיין לפי

פעילות נקבת העכן הקטן הינה בהתאמה לספרמטוגנזה שלזכר העכן הקטן

1
done
by
מיין לפי

השיניים בצבים הן הומודנטוס

1
done
by
מיין לפי

מס' מיני בעלי שריון הוא הגדול ביותר בקרב הזוחלים

1
done
by
מיין לפי
by Shahar Sagie
Shahar Sagie 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
מה? ממתי קשקשאים הם לא זוחלים?
by

שסתומים בנחריים של התנין עוזרים לו להיות מותאם לבית גידול המיימי

1
done
by
מיין לפי

שפן הסלע חי בתוך מחילות בחול והפסמון בין צוקים

1
done
by
מיין לפי
by Koren Salomon
Koren Salomon 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
פסמון חיי באיזורים מדברים וחוליים
by

מחלקת העופות הן בעלי הלסתות היחידיים שבהן אין ולדות חיים

1
done
by
מיין לפי
by Chen Peretz
Chen Peretz 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יש באתר עוד שאלה כזאת בה התשובה- נכון. לכאורה בגלל שחיים התכוון שהציפןרים הם המחלקה היחידה בה ללא יוצא מן הכלל אין ולדות חיים.... אז מה התשובה הסופית??
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 472
יש רק שאלה אחת - פשוט בשעה האחרונה החלפתי את התשובה 3 פעמים בגלל הדיון בפייסבוק. התשובה הסופית זה נכון.
by
by Ayala Tsadok
Ayala Tsadok 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
רותם לדעתי כדאי לשנות את נוסח השאלה ולכתוב "במחלקת העופות" כי אחרת המשפט הזה באמת לא נכון... כי הציפורים הם לא בעלי הלסתות היחידים בלי ולדות חיים. תודה:)
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 472
צריך את כל השאלה לשכתב, בכל אופן לעכשיו תיקנתי למחלקת העופות...
by
by Vadim Fedyuk
Vadim Fedyuk 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הציפורים הם כן בעלי הלסתות היחידים בעלי ולדות חיים בהנחה שהכוונה פה לויויפארוס (אין מעבר דרך שלב ביצה), כפרט לעופות לכולם יש ויויפארוס במין כזה או אחר, אפילו לפלקטודרמים!
by

סינאפסידה היא קבוצת של זוחלים עם חלון טמפורלי אחד

1
done
by
מיין לפי
by Koren Salomon
Koren Salomon 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
סינאפסידה היא אינה קבוצה של זוחלים, היא מאפיין של הגולגולת בפתח יחיד ברקה. שאלה מבלבלת
by