Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באופן מפתיע, עלה מס' מיני הציפורים במקווי המים בישראל למרות התייבשות של מקווי מים

1
שאלה #4506
done

כלל הדו חיים בישראל משתייכים כל אחד למשפחה שונה

1
שאלה #4507
done

השיניים הממויינות בפליקוזאוריה הן עדות להתפתחות לכיוון היונקים

1
שאלה #4508
done

פעילות נקבת העכן הקטן הינה בהתאמה לספרמטוגנזה שלזכר העכן הקטן

1
שאלה #4509
done

השיניים בצבים הן הומודנטוס

1
שאלה #4510
done

מס' מיני בעלי שריון הוא הגדול ביותר בקרב הזוחלים

1
שאלה #4511
mood

Shahar Sagie

Shahar Sagie
יותר מ-6 חודשים
מה? ממתי קשקשאים הם לא זוחלים?
0

שסתומים בנחריים של התנין עוזרים לו להיות מותאם לבית גידול המיימי

1
שאלה #4512
done

שפן הסלע חי בתוך מחילות בחול והפסמון בין צוקים

1
שאלה #4513
done

מחלקת העופות הן בעלי הלסתות היחידיים שבהן אין ולדות חיים

1
שאלה #4514
done

Chen Peretz

Chen Peretz
יותר מ-6 חודשים
יש באתר עוד שאלה כזאת בה התשובה- נכון. לכאורה בגלל שחיים התכוון שהציפןרים הם המחלקה היחידה בה ללא יוצא מן הכלל אין ולדות חיים.... אז מה התשובה הסופית??
4

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
יותר מ-6 חודשים
יש רק שאלה אחת - פשוט בשעה האחרונה החלפתי את התשובה 3 פעמים בגלל הדיון בפייסבוק. התשובה הסופית זה נכון.
6

Ayala Tsadok

Ayala Tsadok
יותר מ-6 חודשים
רותם לדעתי כדאי לשנות את נוסח השאלה ולכתוב "במחלקת העופות" כי אחרת המשפט הזה באמת לא נכון... כי הציפורים הם לא בעלי הלסתות היחידים בלי ולדות חיים. תודה:)
5

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
יותר מ-6 חודשים
צריך את כל השאלה לשכתב, בכל אופן לעכשיו תיקנתי למחלקת העופות...
6

Vadim Fedyuk

Vadim Fedyuk
יותר מ-6 חודשים
הציפורים הם כן בעלי הלסתות היחידים בעלי ולדות חיים בהנחה שהכוונה פה לויויפארוס (אין מעבר דרך שלב ביצה), כפרט לעופות לכולם יש ויויפארוס במין כזה או אחר, אפילו לפלקטודרמים!
0

סינאפסידה היא קבוצת של זוחלים עם חלון טמפורלי אחד

1
שאלה #4515
done