Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

טווח אנרגיות TEM

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
עמוד 37 רימון מתחי האצה אופיניים 80-120-200-300Kev. הדגם צריך להיות מספיק דק- חדיר לאלקטרונים. סדר גודל של 10-500nm. לאנליזה של יסודות צריך דגמים עבים יותר, הקרן חייבת להיכנס מצד אחד ולצאת מהצד השני. כלומר לא יהיה גדול ממיקרון. כמו כן חובת מוליכות חשמלית ודגמים לא מוליכים יש לצפות.
by

רזולוציה לטרלית בTEM

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
ככול שנפח האינטרקציה (בצל) יהיה גדול יותר הרזולוציה יורדת, בTEM אין בצל כי הדגם דקיק
by

רזולוציה לטרלית SEM SE

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
השטח ממנו נפלט הסיגנל קטן יחסית- דומה לקוטר הקרן - רזולוציה לטרלית יותר טובה. SE לא מושפע ממתח האצה
by

רזולוציה לטרלית SEM -BSE

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
השטח ממנו נפלט הסיגנל גדול יסית -יותר טוב משל קרניX ופחות טובה מSE. הסיבה לכך שהרזולוציה פחות טובה היא כי נכנסים לעומק עמוק יותר בדגם. אם לוקחים דגם דק כמו TEM ובודקים בSEM אז אפשר באמצעות אלקטרונים מוחזרים לקבלרזולוציה גבוהה - כי אין בצל אינטרקציה כי הדגם דק
by

רזולוציה לטרלית EDS SEM

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
EDS הוא גלאי המספק מידע על הרכב כימי מקומי, מזהה קרינת X אופיינית. הניצולת עולה עבור אטומים כבדים יותר - זו שיטה מכוונת ועדיפה ליסודות כבדים. רגישות לא טובה לגילוי פחמן. נפח אינטרקציה גדול מאוד
by

רזולוציה לטרלית בEDS-TEM

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
גבוהה מSEM כי בצל האינטרקציה נחתך והסיגנל מתקבל מאזור בסדר גודל של רוחב הקרן
by

רזולוציה לטרלית בWDS

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
גלאי מבוסס חוק בראג, ע"י סיבוב מבוקר של הגביש ניתן לקבל הפרדה של עוצמות אורכי גל המתקבלים, אורך גל = אנרגיה זיהוי טוב של יסודות קלים עד בריליום
by

רזולוציה לטרלית XRF

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
קומפקטי רזולוציה לטרליט נמוכה בהרבה ביחס לEDS, אך רגישות הגילוי גבוהה בהרבה
by

רזולוציה לטרלית SIMS

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
קרן יונים פחות ממוקדת מקרן אלקטרונים אבל יותר מקרני X
by

רזולוציה לטרלית AES

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
הגלאי לאוז'ה או XPS זהה למעט זה שבXPS מסלול כפול של הגעת האלקטרונים לגלאי ( שזו המערכת לא באמת הגלאי) לAES רזולוציה לטרלית טובה יותר מXPS
by