Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

Thread אינו יכול להיווצר במידה והוא -

1
done
אין דבר כזה threadable כל השאר אלו דרכים להשתמש בthreads.
by
מיין לפי

לאיזה פקודה צריך לקרוא בכדי שתהליך יקבל זמן בcpu

1
done
זה הscheduler אחראי בהתאם למדיניות.
by
מיין לפי

אם ארצה להוסיף פונקציונליות בצורה דינמית באיזה דיזיין אשתמש?

1
done
by
מיין לפי
by Mor Levi
Mor Levi 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 55
כנראה שהתשובה היא Decorator (?)
by
by Inbar Zakaem
Inbar Zakaem 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
התשובה היא Decorator לפי רותם.
by

מה נכון בנוגע לjava generics ?

1
done
by
מיין לפי

בjava, צימוד (coupling) בין 2 אובייקטים מבוצע כאשר –

1
done
by
מיין לפי

איזה עקרון עיצובי מופר בתרשים הבא:

1
done
מחלקה צריכה לבצע פעולה אחת. למחלקה משלוש יש יותר מידי תפקידים במקום לפזר.
by
מיין לפי

במידה ואנחנו מעוניינים להרחיב אובייקט מבלי לפגוע באובייקט קיים, באיזה תבנית עיצוב נרצה להשתמש –

1
done
by
מיין לפי

מה אינו נכון בנוגע לjit compiler

1
done
by
מיין לפי

מערכת להזמנת חופשות, המקושרת למערכות מפורטות יותר של הזמנת מלון, הזמנת טיסה, והזמנת שירותי העברות. רוצים למנוע מהמשתמשים להגיע למערכות המפורטות, באיזו תבנית עיצוב נשתמש ?

1
done
Facade- משתמשים בו כשאנו רוצים להסתיר סיבוכיות מורכבת מהמשתמש, לא לחשוף מורבות למשתמש. נניח שהמשתמש רוצה לבצע סדרה של פעולות אז ניתן רק חשיפה לטריגר הראשוני ושאר הפעולות מאחורי הקלעים. שייך ל- stractual). לפשט למשתמש את הדברים. (לדוגמה ATM משתמש בfacade)
by
מיין לפי

מה הפלט של התוכנית הבאה?

1
done
המבנה נתונים הגנרי שיצרנו הוא של strings ודחפנו לו טיפוס Int.
by
מיין לפי