Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

Thread אינו יכול להיווצר במידה והוא -

1
done
אין דבר כזה threadable כל השאר אלו דרכים להשתמש בthreads.
by
מיין לפי

לאיזה פקודה צריך לקרוא בכדי שתהליך יקבל זמן בcpu

1
done
זה הscheduler אחראי בהתאם למדיניות.
by
מיין לפי

אם ארצה להוסיף פונקציונליות בצורה דינמית באיזה דיזיין אשתמש?

1
done
by
מיין לפי
by Mor Levi
Mor Levi 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
כנראה שהתשובה היא Decorator (?)
by
by Inbar Zakaem
Inbar Zakaem 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 115
התשובה היא Decorator לפי רותם.
by

מה נכון בנוגע לjava generics ?

1
done
by
מיין לפי

בjava, צימוד (coupling) בין 2 אובייקטים מבוצע כאשר –

1
done
by
מיין לפי

איזה עקרון עיצובי מופר בתרשים הבא:

1
done
מחלקה צריכה לבצע פעולה אחת. למחלקה משלוש יש יותר מידי תפקידים במקום לפזר.
by
מיין לפי
by Itay Segal
Itay Segal 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אפשר הסבר?
by
by Gil Ari Agmon
Gil Ari Agmon 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
למחלקה Rectangle יש 2 תפקידים- גם לחשב שטח וגם לצייר, שזה מפר את העיקרון שלכל מחלקה יש תפקיד אחד
by

במידה ואנחנו מעוניינים להרחיב אובייקט מבלי לפגוע באובייקט קיים, באיזה תבנית עיצוב נרצה להשתמש –

1
done
by
מיין לפי

מה אינו נכון בנוגע לjit compiler

1
done
by
מיין לפי

מערכת להזמנת חופשות, המקושרת למערכות מפורטות יותר של הזמנת מלון, הזמנת טיסה, והזמנת שירותי העברות. רוצים למנוע מהמשתמשים להגיע למערכות המפורטות, באיזו תבנית עיצוב נשתמש ?

1
done
Facade- משתמשים בו כשאנו רוצים להסתיר סיבוכיות מורכבת מהמשתמש, לא לחשוף מורבות למשתמש. נניח שהמשתמש רוצה לבצע סדרה של פעולות אז ניתן רק חשיפה לטריגר הראשוני ושאר הפעולות מאחורי הקלעים. שייך ל- stractual). לפשט למשתמש את הדברים. (לדוגמה ATM משתמש בfacade)
by
מיין לפי

מה הפלט של התוכנית הבאה?

1
done
המבנה נתונים הגנרי שיצרנו הוא של strings ודחפנו לו טיפוס Int.
by
מיין לפי