Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפתיחה באופרה. איזו תשובה נכונה לגביה?

1
done
by
מיין לפי

מבנה הסימפוניה / הסונטה הקלאסי:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה הם סוגי הסולמות שעליהם בנויה כל המוסיקה הקלאסית המערבית?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את סידור הצלילים בסולם ובהרמוניה של המוסיקה המערבית?

1
done
by
מיין לפי

"משקל" במוסיקה הנו

1
done
by
מיין לפי

"אחר הצהריים של הפאון" היתה יצירה מהפכנית, כיוון ש:

1
done
by
מיין לפי

הקונצ'רטו הקלאסי:

1
done
by
מיין לפי

"אסכולת המנדולינה של באר שבע"

1
done
by
מיין לפי

כמה יצירות בהיסטוריה של המוסיקה נכתבו בהשראת הפרעה רפואית?

1
done
by
מיין לפי
by Avichai Edri
Avichai Edri 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה היא 0
by

מה לא שגרתי בקונצ'רטו ה- ADHD ?

1
done
by
מיין לפי