Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

. על שם איזה עיר נקראת הטרנסלוקציה הגורמת ללוקמיה מיאלואידית כרונית CML?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

2. מהי הטרנסלוקציה המאפיינת את תת סוג המחלה APL?

1
done
by
מיין לפי

3. איזו שיטה מהשיטות הבאות אינה משמשת לאבחנה של לוקמיה מיאלואידית כרונית?

1
done
by
מיין לפי

4. איזו טרנסלוקציה מהבאות אינה מאפיינת את הלימפומה על שם ברקיט?

1
done
by
מיין לפי

5. מה נכון לומר על הלימפומה על שם ברקיט?

1
done
by
מיין לפי

6. איזה תרופה\ות הוסיפו לטיפול כימותרפיה לטיפול במחלה AML ותוצאת הטיפול השתפרה?

1
done
by
מיין לפי

7. מה נכון לומר על SOMATIC HYPER MUTATION?

1
done
by
מיין לפי

8. מה נכון לומר לגבי מיאלומה נפוצה (MM)?

1
done
by
מיין לפי

9. מה יכול להיות מדאיג ולגרום למוות בתסמונת פנקוני?

1
done
done
done
by
מיין לפי

10. מה תפקיד הקומפלקס שנוצר בתסמונת פנקוני?

1
done
by
מיין לפי