Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

 • «
 • 1
 • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אתה פוסל אותי על חתיכת בצל?

1
שאלה #11721
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

שבעה 1- מדוע אבא רוצה להתאחד עם האמא המנוחה?

1
שאלה #11722
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

שבעה 1- מאיזה גיל האמא גידלה את ראובן ושאולי?

1
שאלה #11723
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

במערכון "משמר אזרחי" של הגשש החיוור, אילו מבין ה 3 קבוצות (מזרחים, ערבים, אשכנזים) מוצגת כעליונה יותר ומי כירודה יותר?

1
שאלה #11775
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מי מנצח במערכון- חוזר בתשובה עם הוריו?

1
שאלה #11796
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מי השכנים של רונן במערכון של אסי וגורי?

1
שאלה #11797
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

למה קוראים ליניב גבות יניב גנבות-

1
שאלה #11798
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אסי וגורי-כלא: איך מת סבא של עמי?

1
שאלה #11804
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

במערכון אזי בם בם, מה פירוש הביטוי אז'י בם בם?

1
שאלה #11805
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!
 • «
 • 1
 • »