Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

 • «
 • 1
 • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הביט הראשון של המנצח לתחילת התיבה הוא

1
שאלה #11684
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הביט האחרון של המנצח בסיום התיבה הוא

1
שאלה #11685
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בקונצרט הערב נוגן/ה

1
שאלה #11686
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כלי ההקשה הם

1
שאלה #11687
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה סגנון מוסיקאלי אינו מופיע בקונצרט קלאסיקה 1

1
שאלה #11688
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ברוב הסימפוניות יש

1
שאלה #11689
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

קבוצת כלי הקשת ממוקמת

1
שאלה #11690
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בסימפוניה החמישית של בטהובן מופיע(ה) בפעם הראשונה בתולדות הסימפוניה

1
שאלה #11691
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תפקידו של המנצח הוא

1
שאלה #11692
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הקצב השכיח היותר במוסיקה מערבית הוא

1
שאלה #11693
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!
 • «
 • 1
 • »