Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה זה PSTH?

1
done

עיוורון צבעים נובע מ:

1
done

לפי המודל הקלאסי, איך נוצר שדה רצפטיבי של נוירונים בשכבה 4 בקליפת המוח הראייתית

1
done

מה מהשפטים הבאים על הרשתית נכון?

1
done

הזמן הלוקח לתחושת הכאב הממושכת לעבור מקצה הבוהן ברגל ועד לאתרים המתאימים במערכת העצבים המרכזית הוא בסדר גודל של:

1
done

מה יקרה בעקבות עין שכוסתה בגיל צעיר עקב עיוורון?

1
done

אלודיניה (allodynia) היא מצב בו:

1
done

מקורות האינפורמציה (קלטים סינפטיים) של האלפא-מוטורנוירונים באים מ:

1
done

מהירויות ההולכה של האקסונים במערכת העצבים הפריפרית:

1
done

מהי החלוקה התפקודית של השכבות בקלפית המח

1
done