Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה זה PSTH?

1
done
by
מיין לפי
by Orel Batito
Orel Batito 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אני צדקתי אתם טעיתם
by

עיוורון צבעים נובע מ:

1
done
by
מיין לפי

לפי המודל הקלאסי, איך נוצר שדה רצפטיבי של נוירונים בשכבה 4 בקליפת המוח הראייתית

1
done
by
מיין לפי

מה מהשפטים הבאים על הרשתית נכון?

1
done
by
מיין לפי

הזמן הלוקח לתחושת הכאב הממושכת לעבור מקצה הבוהן ברגל ועד לאתרים המתאימים במערכת העצבים המרכזית הוא בסדר גודל של:

1
done
by
מיין לפי

מה יקרה בעקבות עין שכוסתה בגיל צעיר עקב עיוורון?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אלודיניה (allodynia) היא מצב בו:

1
done
by
מיין לפי

מקורות האינפורמציה (קלטים סינפטיים) של האלפא-מוטורנוירונים באים מ:

1
mood
by
מיין לפי

מהירויות ההולכה של האקסונים במערכת העצבים הפריפרית:

1
done
by
מיין לפי

מהי החלוקה התפקודית של השכבות בקלפית המח

1
done
by
מיין לפי