Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באילו מדינות מתקיים משטר נשיאותי?

1
done
by
מיין לפי

איזו מבין המדינות קרובה ביותר לדגם של מדינה כושלת?

1
done
by
מיין לפי

באיזו מדינה קל יותר לגרום להתפטרות ראש הרשות המבצעת?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהו המוסד החדש בפוליטיקה הבריטית?

1
done
by
מיין לפי

מהו השסע המשמעותי בהיסטוריה של הפוליטיקה הצרפתית?

1
done
by
מיין לפי

בצרפת לא קיימת בקרה חוקתית

1
done
בצרפת בקרה חוקתית נרחבת ע"י המועצה החוקתית
by
מיין לפי

אילו אמצעים ננקטו בגרמניה על מנת להבטיח יציבות דמוקרטית עם הקמת הרפובליקה המערב-גרמנית לאחר מלחמת העולם השנייה?

1
done
by
מיין לפי

על פי החוקה הודו היא:

1
done
by
מיין לפי
by Maayan Shalom
Maayan Shalom 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הודו מוגדרת כפדרלית וחילונית.
by

החוקה ההודית

1
done
by
מיין לפי

השסעים המרכזיים של ניגריה

1
done
יש גם שסע לשוני ואזורי אבל אתנים ודתיים הם המרכזיים ביותר.
by
מיין לפי