Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אם מישהו סובל מעווית בעין ימין, בלחי ימין, לא מצליח לחייך בצד ימין וכ' מנזק לאיזה עצב קרניאלי סביר שהוא סובל?

1
שאלה #6985
done

אם ידוע שאצל עיוורים הקורטקס V1 מסודר בדיוק כמו אצל בריאים רק במקום רצפטורים לאור משתתפים רצפטורים של מישוש מה היינו מצפים?

1
שאלה #6990
done

אם למישהו יש ורטיגו וגם את הבעיה הזאת שהעיניים כל הזמן זזות ולא מתפקסות נצפה שיהיה לו גם בעיה ב:

1
שאלה #6991
done

מה בד"כ לא תוצאה ישירה של נזק בילטרלי באמיגדלה?

1
שאלה #6993
done

מה לא נכון לגבי התלמוס

1
שאלה #6994
sentiment_very_satisfied

הטייה שמאלה של הראש תגרום ל:

1
שאלה #6995
done

בניסוי של טאנקה בקופים של רדוקציה באיזה תאוריה הממצאים תומכים

1
שאלה #6996
done

אם עולים במעלית למעלה, איזה חלק אחראי להגיד לנו שאנחנו עושים למעלה?

1
שאלה #6997
done

משהו עם מה לא נכון לגבי העצב הטריגמינלי

1
שאלה #6999
done

המערכת הויזואלית והאודיטורית דומות ב

1
שאלה #7000
done