Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אם מישהו סובל מעווית בעין ימין, בלחי ימין, לא מצליח לחייך בצד ימין וכ' מנזק לאיזה עצב קרניאלי סביר שהוא סובל?

1
done
by
מיין לפי

אם ידוע שאצל עיוורים הקורטקס V1 מסודר בדיוק כמו אצל בריאים רק במקום רצפטורים לאור משתתפים רצפטורים של מישוש מה היינו מצפים?

1
done
by
מיין לפי

אם למישהו יש ורטיגו וגם את הבעיה הזאת שהעיניים כל הזמן זזות ולא מתפקסות נצפה שיהיה לו גם בעיה ב:

1
done
by
מיין לפי

מה בד"כ לא תוצאה ישירה של נזק בילטרלי באמיגדלה?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי התלמוס

1
done
by
מיין לפי

הטייה שמאלה של הראש תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

בניסוי של טאנקה בקופים של רדוקציה באיזה תאוריה הממצאים תומכים

1
done
by
מיין לפי

אם עולים במעלית למעלה, איזה חלק אחראי להגיד לנו שאנחנו עושים למעלה?

1
done
by
מיין לפי

משהו עם מה לא נכון לגבי העצב הטריגמינלי

1
done
by
מיין לפי

המערכת הויזואלית והאודיטורית דומות ב

1
done
by
מיין לפי