Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

האם DNA המכיל רמה גבוהה של 5-מתיל ציטוזין מועד לנזקים ספונטנים?

1
done

חומרים שבמבנם הכימי מכילים שרשראות אלקליות יכולים לגרום לנזק בדנ"א כאשר:

1
done

שינוי באנזים פוטוליאז (PRE) בחיידקים גרם לאנאקטיבציה של מסלול הפוטוראקטיבציה. מה ההסבר האפשרי?

1
done

6) על מנת ליצור חיידקים מוטנטים הקרנת חיידקים ב-UV בעוצמה של 200J/m^2 וגרמת להרג של 95% מהחיידקים. חברך ביצע את אותו ניסוי עם אותם חיידקים ולו נדרשה עוצמת UV של 150J/m^2 ל-95% הרג של אותם סוגי החיידקים. מה לדעתך ההסבר האפשרי לשוני בעוצמת הקרינה הנדרשת להרג של 95% מהחיידקים?

1
done

בDNA עם כמות גדולה של ציטוזין, האם יהיה יותר סיכוי למוטציות בגלל נזקים ספונטניים.

1
done

מה מוגדר כפונצקיות SOS בחיידק?

1
done

3. להורים נולד תינוק שרגיש לשמש ומפתח כתמי עור. בדיקות מעבדה הראו כי הוא חולה ב-XP. אילו בדיקות נוספות המעבדה צריכה לבצע ע"מ לקבוע איזה גן בדיוק פגום?

1
done

פגם בגנים BRCA1 ו-BRCA2 יגרום לפגמים בתיקון של הנזקים הבאים?

1
done

קרינת UV גורמת ל:

1
mood

6. במחלה Ataxia Telanjectasia פגום הגן:

1
mood