Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ההבדל בקצב הסינתזה של הDNA והRNA בין תאים שעברו דיפרנציאציה לבין SC?

1
done
by
מיין לפי

מהו סדר השלבים בנדידת תא? 1.ניתוק התא מהמטריקס 2.הצטברות מונומרים של אקטין בכיוון הנדידה 3.חיבור למטריקס 4.הפעלת כוחות על התא על ידי מיוזין

1
done
by
מיין לפי

מה נכון אודות תאי גזע?

1
done
by
מיין לפי

באילו משיטות האינדוקציה הבאות ישנה חשיבות למשקלו המולקולרי של האינדיוסר?

1
done
by
מיין לפי

מה יקרה לתאי אפטיל לאחר טיפול באנזימים המפרקים את ה-basal lamina?

1
done
by
מיין לפי

איזו מורפוגנזה הינה דוגמא למורפוגנציה שמונעת מאינדוקציה רציפרוקלית?

1
done
by
מיין לפי

מהם ארבעת פקטורי השיעתוק אותם גילה ימאנקה אשר הובילו לזכייתו בפרס נובל?

1
done
by
מיין לפי

האם קיימת כיום טכנולוגיה המאפשרת הדפסת איבר שלם?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמקרים הבאים לא מתאר תגובת מארח מתאימה (appropriet host respond) כאשר מדברים על תכונת הקומפטביוליות של biomaterial :

1
done
by
מיין לפי

בעזרת הימצאותו של איזה חלבון במדיום נקבע לרוב כי נגרם מוות תאי כתוצאה מנקרוזה?

1
done
by
מיין לפי