Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים אינו מהווה אתגר להצלחת אוטומציית הבדיקות במכשירים ניידים?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים איננו אתגר בביצוע בדיקות תוכנה לאפליקציות מובייל?

1
mood
by
מיין לפי

מה ההבדל בין גישת Messag-centric לגישת Data-centric?

1
done
by
מיין לפי

איך תפקיד הטסטרים שונה היום לעומת העבר?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין מהנדס תוכנה למפתח תוכנה בכיר?

1
done
by
מיין לפי

מהו סיכון אבטחת אפליקציות/יישומים הנפוץ ביותר בשנת 2013?

1
mood
by
מיין לפי

מה היתרונות של בסיסי נתונים המבוססים על drag and drop?

1
done
by
מיין לפי
by Yotam Yaakov
Yotam Yaakov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
לא כל התשובות נכונות?
by

מה היתרונות של בסיסי נתונים נתונים ענני?

1
done
by
מיין לפי

מה מיחד את devOps ?

1
done
by
מיין לפי