Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תפקידו של המנצח הוא:

1
done
by
מיין לפי

הביט הראשון של המנצח לתחילת התיבה הוא:

1
done
by
מיין לפי

הקבוצה הגדולה ביותר בתזמורת היא:

1
done
by
מיין לפי

כלי ההקשה הם:

1
done
by
מיין לפי
by Tair Cohen
Tair Cohen 0 נקודות · לפני יום
מוניטין: 138
קשים הכי קטנים
by

המנצח בקונצרט הראשון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית היה:

1
done
by
מיין לפי

יצירתו של עודד זהבי - "יסמין", כתובה ל:

1
done
by
מיין לפי
by Tair Cohen
Tair Cohen 0 נקודות · לפני יום
מוניטין: 138
נשים אוהבות ללכת לקאמרי
by

קבוצת כלי הקשת ממוקמת:

1
done
by
מיין לפי

הקונצ'רטו של שומן לפסנתר ולתזמורת:

1
done
by
מיין לפי

הביט האחרון של המנצח בסיום התיבה הוא:

1
done
by
מיין לפי

הקצב השכיח ביותר במוסיקה מערבית הוא:

1
done
by
מיין לפי