Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

גישה הקיימת בקידום בריאות

1
done
by
מיין לפי

בשנת 1998 השתנה ההגדרה של קידום הבריאות מה מהם הנכונה ?

1
done
by
מיין לפי

הגישה הרפואית- שיטות

1
done
by
מיין לפי

מהי מטרת הגישה החינוכית בקידום?

1
done
by
מיין לפי

עקרונות בקידום בריאות

1
done
by
מיין לפי

מהם פיתוח מיומניות אישיות (עקרונות בקידום בריאות) -

1
done
הגדרה פורמאלית ולא רק דוגמא
by
מיין לפי

ההבדל בין קידום בריאות לבין חינוך לבריאות

1
done
התשובה הנכונה ביותר
by
מיין לפי

גיבוש מדיניות ציבורית מקדמת בריאות

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים מתאים ליצירת סביבה תומכת

1
done
by
מיין לפי

השלם - קידום בריאות =לשים גדר וחינוך לבריאות =

1
done
by
מיין לפי