Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו גובה הפיצויים שניתן לפסוק על הטרדה מינית?

1
done
by
מיין לפי

על מי לא חל חוק שעות עבודה ומנוחה?

1
done
by
מיין לפי

היכן צריך לרשום הסכם קיבוצי?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אישה רצתה להצטרף לבעלה לשליחות של 4 שנים ולא אישרו חל"ת בעבודה שלה-האם האישה זכאית להתפטר ולדרוש פיצויים?

1
done
by
מיין לפי

מתי המעסיק יהיה מחויב לפרסם תקנות למניעת הטרדה מינית?

1
done
by
מיין לפי

אדם ערער על פס"ד של בית הדין לעבודה אזורי בבאר שבע, היכן תדון הערכאה שלו?

1
done
by
מיין לפי

כמה זמן מראש יש להודיע על שביתה?

1
done
by
מיין לפי

כמה זמן מראש על המעסיק להודיע לעובד(שעבד מעל שנה) על פיטורין?

1
done
by
מיין לפי

האם מותר למעסיק לבקש בראיון עבודה ממרואיין לדעת מה הפרופיל הצבאי שלו?

1
done
by
מיין לפי

מתי מתיישנים פיצויים בגין הלנת שכר?

1
done
done
by
מיין לפי
by שגיא אליהו
שגיא אליהו 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
נוסח התשובה לא תואם את נוסח השאלה.
by