Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. האם ניתן לדעת בוודאות מה הם התהליכים אשר הובילו להווצרות מערכת השמש?

1
done
by
מיין לפי

2. כמה זמן ערכה יצירת הפרוטופלנטות וממה הן היו מורכבות בראשיתן?

1
done
by
מיין לפי

3. איזה מבין התהליכים הבאים אינו נחשב לגורם להתחממות תוך כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

4. ממה הייתה (כנראה) מורכבת האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי
by Edo Karanivskey
Edo Karanivskey 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לדעתי התשובה הנכונה היא ב : ב. מאותו חומר שהיו מורכבות הפרוטופלנטות: מימן והליום.
by
by Mark Yosepov
Mark Yosepov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
צודק
by
by Ori Hendler
Ori Hendler 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תלוי מה הוא מגדיר בתור "אטמוספירה ראשונית של כדור הארץ", שתיהם רשומים בסיכום כאטמוספירה ראשונית
by
by Avi Peter
Avi Peter 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אז ב בדוק?
by
by Elad Zohar
Elad Zohar 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לפי המרצה התשובה הנכונה היא ד'. בנוסף הוא גם אמר במייל כששאלנו אותו על זה שספציפית השאלה הזו בטוח לא תהיה במבחן
by
by Noy Sujaz
Noy Sujaz 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אני מבולבלת... מה התשובה?
by
by Omri Lachan
Omri Lachan 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ד
by
by Sergey Mogilin
Sergey Mogilin 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לפי המרצה קיץ 2016 התשובה היא ד
by
by Tal Ishay
Tal Ishay 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 105
עידכון שנת 2021 - מטלה ראשונה בקורס קיץ - המרצה סימנה את תשובה ב כנכונה
by

5. מה הוא הצירקון ולמה הוא בעיקר משמש?

1
done
by
מיין לפי

1. מה הם המאפיינים של סלעי הgreenstones ?

1
done
by
מיין לפי

2. באילו סדר ישקעו גרגירי סלע באנרגיית הובלה שהולכת ונחלשת?

1
done
by
מיין לפי

3. מה הם מאפייני סלעי משקע ה BIF ומה הם מלמדים אותנו?

1
done
by
מיין לפי

4. מהם סטרומטוליטים ומה חשיבותם הרבה להתפתחות החיים המפותחים יותר בכדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

5. אילו מבין צמדי הסלעים הבאים אינם סלעי משקע כימיים:

1
done
by
מיין לפי