Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. האם ניתן לדעת בוודאות מה הם התהליכים אשר הובילו להווצרות מערכת השמש?

1
שאלה #7729
done

2. כמה זמן ערכה יצירת הפרוטופלנטות וממה הן היו מורכבות בראשיתן?

1
שאלה #7730
done

3. איזה מבין התהליכים הבאים אינו נחשב לגורם להתחממות תוך כדור הארץ?

1
שאלה #7731
done

4. ממה הייתה (כנראה) מורכבת האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ?

1
שאלה #7732
done

Edo Karanivskey

Edo Karanivskey
יותר מ-6 חודשים
לדעתי התשובה הנכונה היא ב : ב. מאותו חומר שהיו מורכבות הפרוטופלנטות: מימן והליום.
1

Mark Yosepov

Mark Yosepov
יותר מ-6 חודשים
צודק
0

Ori Hendler

Ori Hendler
יותר מ-6 חודשים
תלוי מה הוא מגדיר בתור "אטמוספירה ראשונית של כדור הארץ", שתיהם רשומים בסיכום כאטמוספירה ראשונית
0

Avi Peter

Avi Peter
יותר מ-6 חודשים
אז ב בדוק?
0

Elad Zohar

Elad Zohar
יותר מ-6 חודשים
לפי המרצה התשובה הנכונה היא ד'. בנוסף הוא גם אמר במייל כששאלנו אותו על זה שספציפית השאלה הזו בטוח לא תהיה במבחן
3

Noy Sujaz

Noy Sujaz
יותר מ-6 חודשים
אני מבולבלת... מה התשובה?
0

Omri Lachan

Omri Lachan
יותר מ-6 חודשים
ד
0

Sergey Mogilin

Sergey Mogilin
יותר מ-6 חודשים
לפי המרצה קיץ 2016 התשובה היא ד
0

5. מה הוא הצירקון ולמה הוא בעיקר משמש?

1
שאלה #7733
sentiment_very_satisfied

1. מה הם המאפיינים של סלעי הgreenstones ?

1
שאלה #7734
done

2. באילו סדר ישקעו גרגירי סלע באנרגיית הובלה שהולכת ונחלשת?

1
שאלה #7735
done

3. מה הם מאפייני סלעי משקע ה BIF ומה הם מלמדים אותנו?

1
שאלה #7736
mood

4. מהם סטרומטוליטים ומה חשיבותם הרבה להתפתחות החיים המפותחים יותר בכדור הארץ?

1
שאלה #7737
done

5. אילו מבין צמדי הסלעים הבאים אינם סלעי משקע כימיים:

1
שאלה #7738
done