Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי סקלת דנארד?

0.83
שאלה #7739
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו חוק בוטר?

0.33
שאלה #7740
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה אינה תכונה של ידע?

1
שאלה #7741
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

סמן את התשובה הנכונה

1
שאלה #7742
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו אינו מאפיין של ידע?

1
שאלה #7743
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו פרדוקס הסמויות?

1
שאלה #7744
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה אינו מאפיין את החשיבות של ניהול ידע?

1
שאלה #7745
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה לא נכון לגבי אפקט הרשת?

1
שאלה #7746
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה לא נכון לגבי תובנה?

1
שאלה #7747
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Lior Hazani

Lior Hazani
יותר מ-6 חודשים
התשובה הנכונה היא ב! תובנה נובעת ממספר אירועים
0

Danny Shulman

Danny Shulman
יותר מ-6 חודשים
למה? אם יש לך אירוע בטיחותי יחיד, אז כן יכולה לצמוח ממנו תובנה. אין שום סיבה שיהיו מספר אירועים זהים או דומים כדי שתהיה תובנה מהם.
0

Lior Hazani

Lior Hazani
יותר מ-6 חודשים
אני מסתמך על התשובות של שאלות: 8974 8949 8929
0

Danny Shulman

Danny Shulman
יותר מ-6 חודשים
כן אבל הן מדברות על תוכן של תובנה.. לא ממה הן נובעות. השאלה שם מנוסחת בצורה קצת שונה. יכול להיות שאני טועה פה, אבל אני חושב עדיין שהתשובה המתאימה היא ד'
0

Dror Munk

Dror Munk
יותר מ-6 חודשים
מהסיכום: ״תובנה...משמשת לשיפור הפעילות בעתיד...התובנות הן בבחינת המלצות המאפשרות שיקול דעת...תמציתיות...״ - משאיר רק את ד
1

Hagar Mizrahi

Hagar Mizrahi
יותר מ-6 חודשים
אתה מתכוון ב?
0

Hagar Mizrahi

Hagar Mizrahi
יותר מ-6 חודשים
*השירשור הזה מופיע על מספר שאלות שונות לחלוטין ומכאן הבלבול. מה שלא נכון זה שתובנה לא נובעת מאירוע ספציפי (כי היא כן)
0

shirley lansky

shirley lansky
יותר מ-6 חודשים
תוקן
0

מהו סקנדיה?

1
שאלה #7748
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!