Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי סקלת דנארד?

1
שאלה #7739
done

מהו חוק בוטר?

0.33
שאלה #7740
done

מה אינה תכונה של ידע?

1
שאלה #7741
done

סמן את התשובה הנכונה

1
שאלה #7742
done

מהו אינו מאפיין של ידע?

1
שאלה #7743
done

מהו פרדוקס הסמויות?

0.33
שאלה #7744
done

מה אינו מאפיין את החשיבות של ניהול ידע?

1
שאלה #7745
done

מה לא נכון לגבי אפקט הרשת?

1
שאלה #7746
mood

מה לא נכון לגבי תובנה?

0.83
שאלה #7747
done

Lior Hazani

Lior Hazani
יותר מ-6 חודשים
התשובה הנכונה היא ב! תובנה נובעת ממספר אירועים
0

Danny Shulman

Danny Shulman
יותר מ-6 חודשים
למה? אם יש לך אירוע בטיחותי יחיד, אז כן יכולה לצמוח ממנו תובנה. אין שום סיבה שיהיו מספר אירועים זהים או דומים כדי שתהיה תובנה מהם.
0

Lior Hazani

Lior Hazani
יותר מ-6 חודשים
אני מסתמך על התשובות של שאלות: 8974 8949 8929
0

Danny Shulman

Danny Shulman
יותר מ-6 חודשים
כן אבל הן מדברות על תוכן של תובנה.. לא ממה הן נובעות. השאלה שם מנוסחת בצורה קצת שונה. יכול להיות שאני טועה פה, אבל אני חושב עדיין שהתשובה המתאימה היא ד'
0

Dror Munk

Dror Munk
יותר מ-6 חודשים
מהסיכום: ״תובנה...משמשת לשיפור הפעילות בעתיד...התובנות הן בבחינת המלצות המאפשרות שיקול דעת...תמציתיות...״ - משאיר רק את ד
2

Hagar Mizrahi

Hagar Mizrahi
יותר מ-6 חודשים
אתה מתכוון ב?
0

Hagar Mizrahi

Hagar Mizrahi
יותר מ-6 חודשים
*השירשור הזה מופיע על מספר שאלות שונות לחלוטין ומכאן הבלבול. מה שלא נכון זה שתובנה לא נובעת מאירוע ספציפי (כי היא כן)
0

shirley lansky

shirley lansky
יותר מ-6 חודשים
תוקן
0

Keren Hod

Keren Hod
לפני חודש
בשאלה אחרת היה רשום שזה לא נובע מאירוע ספציפי וכאן ההפך (לא נכון שלא נובע מאירוע ספציפי=כן נובע מאירוע ספציפי).. מה נכון?
0

Yaniv Schallinger

Yaniv Schallinger
לפני חודש
קרן תשימי לב לניסוח . זה כן נובע מאירוע ספציפי פשוט שם זה היה מנוסח שונה
0

מהו סקנדיה?

1
שאלה #7748
done