Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סמן את המשפט\ים הנכונ\ים

1
שאלה #7845
done
done

רומר מציין שלחולייתנים יש מערכת דם סגורה. איזה מהמשפטים הבאים מאפיין מערכת דם של חולייתן בלבד?

1
שאלה #7846
done
done

בחולייתנים, שטח הפנים של האיבר בו מתבצע חילוף הגזים בריאות ובזימים בנוי:

1
שאלה #7847
done

בריאה של חולייתנים נושמי ריאות, המרחק בין האוויר לדם הינו הקטן ביותר ב:

1
שאלה #7848
done

מערכת הנשימה של העופות נחשבת ליעילה מאוד ביחס לאלה של מחלקות חולייתנים אחרות כי:

1
שאלה #7849
done
done
done
done

מהאנדודרם העוברי מתפתח:

1
שאלה #7850
done

בכל המיתרניים קיים מיתר גב (כורדה) לפחות בשלבים כלשהם בחייהם

1
שאלה #7851
done

לחולייתנים סימטריה דו צדדית

1
שאלה #7852
done

מזודרם קיים רק בחולייתנים ולא בחסרי חוליות

1
שאלה #7853
done

הזוחלים העופות והיונקים הם בעלי שפיר

1
שאלה #7854
done