Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סמן את המשפט\ים הנכונ\ים

1
done
done
by
מיין לפי

רומר מציין שלחולייתנים יש מערכת דם סגורה. איזה מהמשפטים הבאים מאפיין מערכת דם של חולייתן בלבד?

1
done
done
by
מיין לפי

בחולייתנים, שטח הפנים של האיבר בו מתבצע חילוף הגזים בריאות ובזימים בנוי:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בריאה של חולייתנים נושמי ריאות, המרחק בין האוויר לדם הינו הקטן ביותר ב:

1
done
by
מיין לפי

מערכת הנשימה של העופות נחשבת ליעילה מאוד ביחס לאלה של מחלקות חולייתנים אחרות כי:

1
done
done
sentiment_very_satisfied
done
by
מיין לפי

מהאנדודרם העוברי מתפתח:

1
done
by
מיין לפי

בכל המיתרניים קיים מיתר גב (כורדה) לפחות בשלבים כלשהם בחייהם

1
done
by
מיין לפי

לחולייתנים סימטריה דו צדדית

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מזודרם קיים רק בחולייתנים ולא בחסרי חוליות

1
done
by
מיין לפי

הזוחלים העופות והיונקים הם בעלי שפיר

1
done
by
מיין לפי