Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה פירוש המונח "מטבוליזם עירוני"?

1
done
גישת המטבוליזם העירוני - תיאור העיר כאורגניזם חי הדורש חומרים ואנרגיה בשביל לחיות ולשגשג. צריך לצרוך באיזון- יותר מדי משאבים גורר יותר תוצר לוואי. מיעוט משאבים גורר עוני, איכות חיים ירודה. שני מצבי הקיצון אינם ברי קיימא. שיטת המטבוליזם התפתחה - אפשרה למדוד את זרם המשאבים בעיר, לסמן פעילויות עירוניות הדורשות יותר או פחות משאבים. בסיס ליצירת מודלים של שינוי, קידום קיימות. קרקע פורייה- אחד המשאבים הכי חשובים שהעיר תלויה בהם.
by
מיין לפי

'טביעת רגל אקולוגית' עירונית:

1
sentiment_very_satisfied
טביעת רגל אקולוגית - שטח של מערכות אקולוגיות פוריות, שאוכלוסייה דורשת על בסיס קבוע בשביל לייצר את המשאבים שהיא צורכת ולהטמיע את הפסולת שהיא מייצרת בכל מקום או סביבה בעולם. בהקשר למטבוליזם העירוני: חילוף החומרים של כל עיר תלוי במוצרים של שטחי קרקע משמעותיים בחלוקה שונה בעולם + כל עיר זקוקה לחלק בו אפשר לקבור את הפסולת שנוצרה + הקרבה של הרבה שטחים מיוערים בשביל לספוג את גזי החממה שהעיר פולטת.
by
מיין לפי

באיזה חלקים של העולם הרוב המכריע של האוכלוסייה כבר עירונית?

1
done
אמריקאיים עירוניים
by
מיין לפי

ההפסד המשוער של שטח היער בעידן התעשייתי הוא

1
done
by
מיין לפי

באיזה חלק של העולם ה100 ערים הגדולות ביום ממוקמות?

1
mood
מיליארד סינים לא טועים
by
מיין לפי

על מנת להשתמש במקורות מים חלופיים, יש:

1
done
by
מיין לפי

היתרון/המטרה העיקרי/ת של החזרת מינים לטבע:

1
done
by
מיין לפי

מהי המטרה העיקרית של שימור ביולוגי?

1
done
לשים לב שהאופציה הראשונה לא אפשרית ואוטומטית האופציה שכל התשובות נכונות נפסלת
by
מיין לפי

גידור עשוי לתרום לחקלאות ידידותית לסביבה על ידי:

1
done
by
מיין לפי

קיבוץ חלקיקי עשן:

1
done
עשן - כל התשובות המתחילות בע' הרבה אנשים מעשנים --> כל התשובות נכונות
by
מיין לפי