Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עיקר תרומתו של גלילאו גליליי (תחילת המאה ה- 17) הייתה:

1
done
by
מיין לפי

על טיכו ברהה אפשר להגיד:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

חוקי קפלר עוסקים ב:

1
done
החוק הראשון של קפלר: על פי חוק זה צורת המסלול של כל כוכב לכת סביב השמש הוא אליפסה כשהשמש נמצאת באחד מהמוקדים של אותה אליפסה. החוק השני של קפלר אומר שהקו שמחבר בין כוכב הלכת והשמש מכסה שטחים שווים בזמנים שווים. החוק השלישי של קפלר קובע שיחס ריבועי זמני ההקפה של שני כוכבי לכת מסביב לשמש פרופורציונאלי ליחס המרחקים שלהם מהשמש בחזקת שלוש.
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

האישים הבולטים שפיתחו את המודל ההליוצנטרי היו:

1
done
by
מיין לפי

ארסטוסטנס (מאה 3 לפנה"ס) היה אצן ומתמטיקאי מחונן. עיקר תרומתו למדע היתה:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

תצפיות בתחום הרדיו החלו עם:

1
done
by
מיין לפי

תרומה חשובה של גלילאו גליליי (תחילת המאה ה- 17 )להתפתחות האסטרונומיה הייתה:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

על טיכו ברהה אפשר להגיד:

1
done
by
מיין לפי

תצפיות בתחום האולטרא סגול, קרני X וקרני גמא החלו עם:

1
done
אותה שכבת אוזון המגנה עלינו, מקשה על האסטרונומים לראות קרינה זו מעל פני כדור-הארץ. לפיכך מרבית התצפיות העל-סגולות נערכות מהחלל.
by
מיין לפי

האישים הבולטים שפיתחו את המודל הגיאוצנטרי היו:

1
done
by
מיין לפי