Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי התיאוריה העדכנית, אם היית מבקר\ת את כדור הארץ באמצע תקופת ההאדיאן סביר להניח ש:

1
שאלה #7932
done

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
וואלה אם היית מבקר בכדור הארץ בתקופה הזו היית ממש בודד ולכן תלבש חליפת בידוד .
1

מבחינת סדר המאורעות בהתפתחות היקום, מתי נוצר כדור הארץ?

1
שאלה #7933
done

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
השמש גדולה יותר מכדור הארץ ומי שיותר גדול נולד קודם .
1

הפרוטופלנטות הן:

1
שאלה #7934
done

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
פרו -> לפני /קדום -> אנשים פרמיטיביים וחמים כמו השמש
0

Nitsan Soffair

Nitsan Soffair
יותר מ-6 חודשים
פרו - לפני, פרוטופלנטות - לפני פלטנות - עננות אבק וגז
0

התיאוריה העדכנית (2005) לגבי אופי הסביבה ההאדיאנית גורסת כי:

1
שאלה #7935
done

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
הסביבה האנדיאנית מלאה באנשים מוצקים. ואנשים עם גוף ששותה כמויות גדולות של מים.
0

Nitsan Soffair

Nitsan Soffair
יותר מ-6 חודשים
האדיאן - האדס - אל השאול היה מוצק ושתה הרבה מים
0

"רוח השמש" הוא:

1
שאלה #7936
done

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
זה די אנטואיטיבי שרוח זה זרם של משהו במהירות גבוהה
1

על פני השטח של הירח ניתן להבחין בכתמים כהים ובהירים שמקורם:

1
שאלה #7937
mood

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
ניתן להבחין בין דברים ע"י ההבדל ביניהם (בתשובה ג' בלבד קיימת המילה "הבדל " )
-1

על פני השטח של הירח ניתן להבחין בכתמים כהים ובהירים שמקורם:

1
שאלה #7938
done

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
אם תזרוק סלע על הקיר בבית זה יעשה לך כתם . ורק אישה יכולה להבחין אם זה כתם בהיר או כהה.
-2

כדור הארץ איבד את האטמוספרה הראשונית שלו כיוון:

1
שאלה #7939
done

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
מי שחלש בידיים עפים לו דברים לחלל החיצון - > איבד .
0

האטמוספרה השנייה של כדור הארץ נוצרה עקב:

1
שאלה #7940
done

Nadav Nuni

Nadav Nuni
יותר מ-6 חודשים
היו לכדה"א 3 אטמוספרות. הראשונה היא הקדומה, והשלישית היא האטמוספרה של ימינו. באטמוספרה השנייה *לא* היה חמצן. לכן, זה לא בגלל פוטוסינתזה אלא בגלל פליטה של פד"ח בלבד.
1

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
בהתחלה היו רק הרי געש שפלטו מלא גזים
0

הפלנטיסמלים הם:

1
שאלה #7941
done

Nitsan Soffair

Nitsan Soffair
יותר מ-6 חודשים
פלנטיסמלים נוצרו יחד עם פרוטופלנטות
0

Dor Lasry

Dor Lasry
יותר מ-6 חודשים
פרוטופלנטות ופלנטיסמלים מתחילים בפ' ולכן גם נוצרו יחד
0