Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי התיאוריה העדכנית, אם היית מבקר\ת את כדור הארץ באמצע תקופת ההאדיאן סביר להניח ש:

1
done
by
מיין לפי
by Dor Lasry
Dor Lasry 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
וואלה אם היית מבקר בכדור הארץ בתקופה הזו היית ממש בודד ולכן תלבש חליפת בידוד .
by

מבחינת סדר המאורעות בהתפתחות היקום, מתי נוצר כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי
by Dor Lasry
Dor Lasry 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
השמש גדולה יותר מכדור הארץ ומי שיותר גדול נולד קודם .
by

הפרוטופלנטות הן:

1
done
by
מיין לפי
by Dor Lasry
Dor Lasry 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
פרו -> לפני /קדום -> אנשים פרמיטיביים וחמים כמו השמש
by
by Nitsan Soffair
Nitsan Soffair 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 715
פרו - לפני, פרוטופלנטות - לפני פלטנות - עננות אבק וגז
by

התיאוריה העדכנית (2005) לגבי אופי הסביבה ההאדיאנית גורסת כי:

1
done
by
מיין לפי
by Dor Lasry
Dor Lasry 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
הסביבה האנדיאנית מלאה באנשים מוצקים. ואנשים עם גוף ששותה כמויות גדולות של מים.
by
by Nitsan Soffair
Nitsan Soffair 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 715
האדיאן - האדס - אל השאול היה מוצק ושתה הרבה מים
by

"רוח השמש" הוא:

1
done
by
מיין לפי
by Dor Lasry
Dor Lasry 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
זה די אנטואיטיבי שרוח זה זרם של משהו במהירות גבוהה
by

על פני השטח של הירח ניתן להבחין בכתמים כהים ובהירים שמקורם:

1
done
by
מיין לפי
by Dor Lasry
Dor Lasry 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
ניתן להבחין בין דברים ע"י ההבדל ביניהם (בתשובה ג' בלבד קיימת המילה "הבדל " )
by

על פני השטח של הירח ניתן להבחין בכתמים כהים ובהירים שמקורם:

1
done
by
מיין לפי
by Dor Lasry
Dor Lasry -4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
אם תזרוק סלע על הקיר בבית זה יעשה לך כתם . ורק אישה יכולה להבחין אם זה כתם בהיר או כהה.
by

כדור הארץ איבד את האטמוספרה הראשונית שלו כיוון:

1
done
by
מיין לפי
by Dor Lasry
Dor Lasry 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
מי שחלש בידיים עפים לו דברים לחלל החיצון - > איבד .
by

האטמוספרה השנייה של כדור הארץ נוצרה עקב:

1
done
by
מיין לפי
by Nadav Nuni
Nadav Nuni 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1055
היו לכדה"א 3 אטמוספרות. הראשונה היא הקדומה, והשלישית היא האטמוספרה של ימינו. באטמוספרה השנייה *לא* היה חמצן. לכן, זה לא בגלל פוטוסינתזה אלא בגלל פליטה של פד"ח בלבד.
by
by Dor Lasry
Dor Lasry 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
בהתחלה היו רק הרי געש שפלטו מלא גזים
by

הפלנטיסמלים הם:

1
done
by
מיין לפי
by Nitsan Soffair
Nitsan Soffair 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 715
פלנטיסמלים נוצרו יחד עם פרוטופלנטות
by
by Dor Lasry
Dor Lasry 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1865
פרוטופלנטות ופלנטיסמלים מתחילים בפ' ולכן גם נוצרו יחד
by
by Renana Ayubi
Renana Ayubi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 870
פסטרמיסטים פרופלנטות
by