Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ממברנת התא הצמחי מוקפת ותחומה בפרוטופלסט.

1
שאלה #11198
done

הכחוליות דומות לצמחים בהכלתן כלורופיל A ועל ידי כך מסוגלות לנצל מים כמקור למימן בתהליך הפוטוסינתזה.

1
שאלה #11199
done

אצות ירוקיות פיגמטים פוטוסינטטים מסוג: כלורופיל A+B ובטא-קרוטן וקסנטופיל

1
שאלה #11200
done

ההבדלים העיקריים בין הקבוצות הסיסטמיות השונות בעולם הצמחים והפטריות הם ״יצרנים/צרכנים״, איבר המין (חד תאי/ רב תאי), התמיינות הגוף.

1
שאלה #11201
done

האצות הכחוליות דומות לצמחים בסוג הכלורופיל המשמש בהן לתהליך הפוטוסינתזה

1
שאלה #11202
done

זואוספורות הינם נבגים חסרי כושר תנועה

1
שאלה #11203
done

תהליך הרבייה האל מינית של אצות זהוביות צורניות משמר את התכונות והגודל שלהן לאורך זמן.

1
שאלה #11204
done

לאצות צורניות (diatoms) מחזור חיים דיפלונטי

1
שאלה #11205
done

חומר התשמורת הפחמני של אצות זהוביות הוא עמיל

1
שאלה #11206
done

"לאצה צורניות מחזור חיים דיפלונטי בלבד."

1
שאלה #11207
done