Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה פרמטר משמש לצורך מדידת גודל התאים בבדיקת flow cytometry?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי התאים המסומנים ב-gate1?

1
done
נערך לפני 3 שנים
by
מיין לפי
by Renana Ayubi
Renana Ayubi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1230
חלקם חיוביים
by

בדיקת (immunophenotyping) flow cytometry של תאי מח עצם מחולה עם לוקמיה הראתה את התוצאות הבאות. מה סוג המחלה לדעתך?

1
done
by
מיין לפי

מהי כמות התאים הפתולוגיים (בלסטים) ב-WBC בתמונה (באחוזים)?

1
done
by
מיין לפי

הדוגמא הראשונה של תאי גזע סרטניים תוארה במחקר על-

1
done
by
מיין לפי

יכולת התחדשות עצמית מאפיינת:

1
done
by
מיין לפי

אילו מן המשפטים הבאים הינו הנכון ביותר לגביי האריתרוציט הבוגר?

1
done
by
מיין לפי

במעגל הגליקוליזה של כדוריות הדם האדומות הבוגרות:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמדדים הבאים יורד בעת אירוע המוליטי חריף?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמצבים הבאים מעלה את הסיכוי של התא האדום להיפגע במעבר בחרירי הטחול הקטנים (Fenestra)?

1
done
by
מיין לפי
by Renana Ayubi
Renana Ayubi 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1230
זקן לא עובר סלקציה
by
by Gal Gozlan
Gal Gozlan 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 16
הכי אהבתי עד כה
by