Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזו רקמת חיבור מקיפה את אגד השריר (Fascicle)? *

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הוא אחד מתפקידי העצם? *

1
done
by
מיין לפי

איזו מהתכונות הבאות מבדילה בין תאים של שריר חלק לתאים של שריר השלד? *

1
done
by
מיין לפי

איזו תנועה מאפשרים השרירים המיתריים? * 8 נקודות

1
done
by
מיין לפי

מהו היחס בין השרירים Temporalis ו - Masseter? *

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מפרק בין גרמי Interosseous? *

1
done
by
מיין לפי

אילו עצמות משתתפות במפרק ה TMJ?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהסיבים הבאים ימצא בתוך סרקומר? *

1
done
by
מיין לפי

כיצד מכונה צומת בין שני תאים שמאפשרת תקשורת ביניהם? *

1
done
by
מיין לפי

כיצד נקראת הפרשה בה החלק העליון של התא מתנתק לחלוטין אל חלל הבלוטה?

1
done
by
מיין לפי