Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

היכן מתבצעת עיקר ספיגת המים במערכת העיכול?

1
done
by
מיין לפי

איזה אנזים אינו שייך למיץ הלבלב:

1
done
מיצי הלבלב מכילים מגוון אנזימים, כולל טריפסינוגן, כימוטריפסינוגן, אלסטאזה, קרבוקסיפפטידאז, ליפאז לבלבי, נוקלאז ועמילאז. הלבלב ממוקם באזור הקרביים,
by
מיין לפי

מתי יסגר המסתם המיטרלי?

1
done
זהו המסתם בין העליה לחדר שמאל- נקרא גם הדו צניפי
by
מיין לפי

מה נכון לגבי חדר שמאל בהשוואה לחדר ימין?

1
done
by
מיין לפי

CARDIAC SPHINCTER הוא סוגר שנמצא בין:

1
done
by
מיין לפי

הלבלב היא בלוטה:

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים הם הורמונים אנטאגוניסטים:

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים הם הורמונים אגוניסטים:

1
done
by
מיין לפי

לאיזה הורמון יש השפעה מעוטה על מאזן של קלציום בגוף:

1
done
by
מיין לפי

מי מפריש GH:

1
done
by
מיין לפי