Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הוא הצירקון ולמה הוא בעיקר משמש?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

כמה זמן ערכה יצירת הפרוטופלנטות וממה הן היו מורכבות בראשיתן?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין התהליכים הבאים אינו נחשב לגורם להתחממות תוך כדור הארץ?

1
mood
by
מיין לפי

האם ניתן לדעת בוודאות מה הם התהליכים אשר הובילו להיווצרות מערכת השמש?

1
done
by
מיין לפי

ממה הייתה (כנראה) מורכבת האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

אילו מבין צמדי הסלעים הבאים אינם סלעי משקע כימיים:

1
done
by
מיין לפי

באילו סדר ישקעו גרגירי סלע באנרגיית הובלה שהולכת ונחלשת?

1
done
by
מיין לפי

מהם סטרומטוליטים ומה חשיבותם הרבה להתפתחות החיים המפותחים יותר בכדור הארץ

1
done
by
מיין לפי

מה הם מאפייני סלעי משקע ה BIF ומה הם מלמדים אותנו

1
done
by
מיין לפי
by Ilana Pervoi
Ilana Pervoi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
2 זאת התשובה הנכונה
by

מה הם המאפיינים של סלעי הgreenstones?

1
done
by
מיין לפי