Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כל אלו מתארים מהו שיקום, למעט

1
done
by
מיין לפי
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 335
תהליך שיעבור כל אדם שמאובחן במחלה הבאת מטופל למצב של תפקוד עצמאי
by

מהי מחלה כרונית?

1
done
by
מיין לפי

מה המשפט המתאר במדויק ביותר Eco map?

1
done
by
מיין לפי
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 335
2. האינטראקציות של אדם עם גורמי טיפול שונים 3. מערכת היחסים של אדם אם בני אדם אחרים בחייו - התשובה הנכונה
by
by Mary Bell
Mary Bell 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
אז "כל התשובות נכונות" זו לא התשובה הנכונה? רק ג' נכון?
by
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 335
צודקת - תודה, תוקן
by

מהו סדר הרחצה של מטופלים?

1
done
by
מיין לפי
by ela keren
ela keren 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
אני חושבת שזה כל התשובות נכונות
by
by Yael Yosef
Yael Yosef 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה פה לא נכונה, סדר הרחצה לא מתבצעת בהתאם לרצון של המטופל, אלא מאיזור נקי למלוכלך
by

איזה חיידק הוא הגורם השכיח לזיהום בדרכי השתן במטופלים ששוכבים שכיבה ממושכת?

1
done
by
מיין לפי

כל הרשומים מטה הם סימנים של אי ספיקת לב,פרט ל-

1
done
by
מיין לפי

מה פרוש המושג melena?

1
done
by
מיין לפי

מה ההגדרה של כיחלון מרכזי (central cyanosis) ?

1
done
by
מיין לפי

מהי ההגדרה של טאכיקרדיה במבוגר?

1
done
by
מיין לפי
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 335
טעות כתיב - ההגשרה = בבגדרה
by

באילו צעדים יש לנקוט כשבבדיקת דופק גילית קצב לא סדיר?

1
done
by
מיין לפי