Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו קו ההגנה הראשון של הגוף מפני זיהומים

1
done
by
מיין לפי

מה לא מקור לשרשרת זיהום

1
done
by
מיין לפי

סולם נורטון כולל את כל הבאים פרט ל

1
done
by
מיין לפי

הפעולה השנייה באומדן בית חזה היא

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
האזנה זה פעולה שניה . עם מישוש זה פעולה שניה זה ישפיע אל האזנה
by

הוראה לגבי קשירת מטופלים יש לחדש כל

1
done
by
מיין לפי

באומדן בטן בעזרת ניקוש ניתן לזהות את גבולות ה

1
done
by
מיין לפי

המדד המהימן ביותר לבדיקת משקל גוף בריא הוא

1
done
by
מיין לפי

עקרונות מנחים בבחירת ההזרקה התת עורית

1
done
by
מיין לפי

מתן תרופה ב PUSH

1
done
by
מיין לפי

הזרקה לתוך השריר - שיטת IM - לא יתבצע ב:

1
done
by
מיין לפי