Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

 • «
 • 1
 • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

האם התחממות כדור הארץ מגבירה או מחלישה את המחזור ההידרולוגי?

1
שאלה #12149
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה ההבדל בין מודל קינמטי למודל דינמי של הילוך גאות?

1
שאלה #12150
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה הקשר בין עוצמת גשם, כושר חידור והופעת שלולית?

1
שאלה #12151
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כיצד מתקבלים ערכי התולכה והאגירות של אקווה?

1
שאלה #12152
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מי הם שלושת הרכיבים של סיכון מחושב?

1
שאלה #12153
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה הגודל הרצוי לסדרת נתונים מיוצרים עבור חישוב תפוקת מים ממאגר?

1
שאלה #12154
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!
 • «
 • 1
 • »