Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים אינו נכון בנוגע למיצלות

1
done
מיצלה היא מבנה יציב שנוצר כאשר מולקולות אמפיפאטיות באות במגע עם מים. החלק ההידרופובי שלהן מתאגד יחד ליצירת השטח ההירודפובי הקטן ביותר שבא במגע עם המים ואילו החלק ההידרופילי שלהן מסתדר באופן כזה שמקסימום ממנו חשוף כלפי המים מקבלים מבנה שמורכב מקליפה הידרופילית שמגיבה עם המים וליבה הידרופובית פנימית שמוסתרת מהמים. המבנה המועדף תרמודינמית מכוון שהוא מוריד את הסדר של המים ומעלה את האנטרופיה (פחות מולקולות מים נאלצות להתמקם בתוך מבנים סדורים סביב אזורים הידרופוביים). המבנה מיוצב על ידי אינטראקציות הידרופוביות. פוספוליפידים מסתדרים במבנה זה. ביצירת המיצלה אין השתתפות של קשרים קוולנטיים
by
מיין לפי

מהו ריכוז יוני המימן [H+] בתמיסה בעלת PH=8?

1
done
לזכור בעל פה את הטבלה של ערכי הPH
by
מיין לפי

אם PH של תמיסה קטן מ9 ל8 אז-

1
done
לזכור בעל פה את הטבלה של הPH (בנוסף הקטנת הPH תמיד מעלה את ריכוז יוני המימן)
נערך לפני 3 שנים
by
מיין לפי

קשרים חלשים מעורבים בכל התהליכים הרשומים מטה, מלבד תהליך אחד. בחר את התהליך היוצא מן הכלל

1
done
by
מיין לפי

איזה מהתהליכים הבאים מאופיין בירידה באנטרופיה?

1
done
האנטרופיה היא מדד לשאיפת המערכת לאי סדר (או מדד לחופשיות התנועה של המערכת\חלקיקים). ככלל, עלייה באנטרופיה מופיעה כאשר חומר משנה מצב צבירה באופן שמקנה לו יותר חופש תנועה (ממוצק לנוזל וגז), כאשר הטמפרטורה עולה, כשהלחץ יורד (כשמדובר בגזים - באופן שבו לחלקיקי הגז יש עכשיו חופש תנועה גדול יותר) או כאשר נוצרים יותר חלקיקים (בתגובה לפירוק של מולקולה מורכבת למספר מולקולות קטנות יותר). ריאקציה אנבולית מאופיינת בירידה באנטרופיה מאחר והיא מלווה בסינתזה של מולקולה מורכבת ממולקולות פשוטות יותר.
by
מיין לפי

איך נראית החומצה האמינית גלוטמאט ב PH=7?

1
done
by
מיין לפי

לחומצה פוספורית (H3PO4) יש 3 ערכי PKA והם: 2.14, 6.86, 12.4. אילו מהצורות הבאות תהיה השכיחה ביותר בתמיסה בעלת PH = 3.4?

1
done
כאשר PH=PKA ריכוז החומצה (H3PO4) שווה לריכוז הבסיס המצומד שלה (H2PO4-). מאחר ושאלו על PH של 3.4 שגדול ב2 ערכים מהPKA הראשון, ניתן לדעת שכ99% מהחומצה נמצאת במצב המיונן שלה (כלומר כבר מסרה פרוטון). כללי אצבע לזכור בעל פה: PH=PKA שכיחות החומצה והבסיס המצומד לה שווים PH גדול מהPKA - הצורה השולטת היא הצורה שכבר מסרה פרוטון PH קטן מהPKA - הצורה השולטת היא הצורה שעוד לא מסרה פרוטון
by
מיין לפי

חומרים שמתמוססים במים, מסוגלים לעתים לשנות את תכונות המים ומכונים "colligative properties" בחר את התכונה שמשתנה בתגובה להתמוססות של חומרים במים:

1
done
השפעה על תכונות אלו אינה תלויה באופי החומר המומס אלא רק בריכוז שלו.
by
מיין לפי

מה מגביל את מימדי התאים? (מהו הגבול התחתון ומהו הגבול העליון)

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין יצורים אל אווירניים אובליגטוריים לבין יצורים אל אווירניים פקולטטיביים?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »