Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו המין שיכול לחיות לפחות כ - 500 שנים?

1
שאלה #12575
done

מה יכולה להיות הסיבה להבדל בין אורך חיים בין "מלכות" לבין "עובדים" בחרקים חברתיים?

1
שאלה #12576
done

מהי הטענה הנכונה לגבי גנים הקשורים לאריכות ימים?

1
שאלה #12577
done

אורך החיים המקסימלי בקרב יונקים נמצא בקורלציה חיובית ל?

1
שאלה #12578
done

איזה DNA נפגע יותר מנזק חמצוני?

1
שאלה #12579
done

אורך החיים של איזה מין עולה עם הירידה בטמפרטורת הסביבה?

1
שאלה #12580
done

איזה מקור של יצירת אנרגיה יומית משתנה הכי פחות עם הגיל?

1
שאלה #12581
done

שלוש קבוצות של חולדות צעירות נחשפו לטמפרטורות שונות במשך כל חייהן. הקבוצה הראשונה נחשפה לטמפ' נמוכה של - 9°C, השנייה לטמפ' גבוהה של - 34°C, והשלישית לטמפ' נורמלית של 28°C. 1. באיזו קבוצה נצפה אורך החיים המקסימלי הגבוה ביותר?

1
שאלה #12582
done

שלוש קבוצות של חולדות צעירות נחשפו לטמפרטורות שונות במשך כל חייהן. הקבוצה הראשונה נחשפה לטמפ' נמוכה של - 9°C, השנייה לטמפ' גבוהה של - 34°C, והשלישית לטמפ' נורמלית של 28°C. מדוע בקבוצה שבחרת נצפה (אם בכלל) אורך החיים המקסימלי הגבוה ביותר?

1
שאלה #12583
sentiment_very_satisfied

Accidental hypothermia הינו מצב פתולוגי שיכול להתרחש?

1
שאלה #12584
done