Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה היגד מתאר נכון "spare receptors"? *

1
done
by
מיין לפי

מהי ההגדרה למושג Effective Dose 50 (ED50)?

1
done
by
מיין לפי

מה תהיה הזמינות הביולוגית (bioavailability) של תרופה הניטלת בבליעה ומתפרקת במידה רבה בכבד?

1
done
by
מיין לפי
by Hanan Saaida
Hanan Saaida 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
זמינות נמוכה
by

אישה במהלך חופשה בקריביים, מתלוננת על קוצר נשימה, התעייפות מהירה ונפיחות בקרסוליים. בבדיקת אקו קרדיוגרפיה נמצא שמקטע ההזרקה (EF) הוא רק 30%. אין ממצאים נוספים. עם איזו תרופה נתחיל את הטיפול בה?

1
done
by
מיין לפי

מהו הטיפול בהרעלת Digoxin (DIGOXIN ZORI, LANOXIN)?

1
done
by
מיין לפי

איזו משפחה של תרופות לא מתאימה לטיפול באי-ספיקת לב?

1
done
by
מיין לפי

בהתייחס לתרופות לטיפול בהפרעות קצב בלב (dysrhythmic drugs). לפניכם צמדים של תרופה ומנגנון פעילות. מהו הצמד הנכון ביותר?

1
done
by
מיין לפי

איזו תרופה מתאימה לטיפול באנגינה משתנה ע"ש Printzmetal?

1
done
by
מיין לפי

איזו תרופה תתאים לטיפול ב AV nodal tachycardia אקוטית?

1
done
by
מיין לפי

לפניכם צמדים של תרופות לטיפול ביתר לחץ-דם ותופעת לוואי. מיהו הצמד הלא נכון?

1
done
by
מיין לפי