Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם מאפייני תקשורת ההמונים ?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון ברמת מקורות היסוד על הגישה הביקורתית?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

דור דגן שם בדוי, כתב בישראל היום עתיד להפיץ בקרוב פרסום נגד מדיניותו של ביבי בטיפול בקורונה. ביבי פנה ישירות למנכ"ל העיתון שביקש לבטל את הפרסום של דור איזה סוג צנזורה הופעלה פה ?

1
done
by
מיין לפי

ההגמוניה הינה גישה שמדברת על

1
done
by
מיין לפי

מי אני מבין הבאים?

1
done
by
מיין לפי

משנות ה-40 של המאה ה20 חלו השפעות מוגבלות על התקשורת. מה הם?

1
done
by
מיין לפי

לאסכולת המערכה יש שלושה מאפיינים עיקריים. מה הם?

1
done
by
מיין לפי

גאי אוהבת מאוד ויסקי ומתמחה בעולם התוכן. אם אני פונה לגאי, מה היא יכולה להיות ?

1
done
by
מיין לפי

לשימושים וסיפוקים יש מספר נושאים בהם היא מתמקדת, מה הם?

1
done
by
מיין לפי

ספירת השתיקה עלולה לגרום ל:

1
done
by
מיין לפי