Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מבין המשפטים הבאים אינו נכון?

1
done
by
מיין לפי

אילו מהתהליכים הבאים אינו ממחזור חיים של פרויקט?

1
done
by
מיין לפי
by shay hibah
shay hibah 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה אמורה להיות אף תשובה
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 472
תוקן מ-ב' ל-ה'
by

איזה מהשינויים הבאים בתכנית הפרויקט לא בהכרח ישפיע על משך הפרויקט?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשאבים הבאים הוא משאב שאינו חוזר?

1
done
by
מיין לפי

ככול שנתקדם בפרויקט, אשרות לתקן קטנה יותר, עלות לתקן גבוה יותר?

1
done
by
מיין לפי

משך השרשרת הקריטית בפרויקט?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהשינויים הבאים בתוכנית הפרויקט תמיד ישפיע על משך הפרויקט?

1
done
by
מיין לפי

משך הנתיב הקריטי בפרויקט:

1
done
by
מיין לפי

בהיעדר השפעה של ריבית, שינוי שער חליפין או זמינות ומחיר משאבים, גרף תזרים המזומנים המצטבר (המתאר את סך ההוצאות מתחילת הפרויקט כתלות בזמן) של התזמון המוקדם:

1
done
by
מיין לפי

איזה מבנה ארגוני הכי מתאים לפרויקטי היי-טק בסביבה דינאמית הדורשים משאבים יקרים וקשר טוב עם הלקוח?

1
done
by
מיין לפי
by Idan Dagan
Idan Dagan -2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
מת לדעת למה
by
by Yonatan Menachem
Yonatan Menachem 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
agile ... זה כמו להגיד סייבר , זה תמיד טוב.
by
by Ziv Kaspersky
Ziv Kaspersky 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
מטרציוני חלש - מנהל פרויקט ממונה על הפרויקט אך האנשים שעובדים על הפרויקט הם במבנה פונקציונלי יותר, הוא לא הבוס שלהם. משאבים יקרים - צריך לשתף אותם, אי אפשר שמשאב יהיה רק בפרויקט אחד, מתאים לפונקציונאלי או מטריציוני חלש קשר טוב עם הלקוח - מתאים למבנה בו ללקוח יהיה למי לפנות כמו לדוגמא למנהל הפרויקט שקיים במטריציוני חלש
by