Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מבין המשפטים הבאים אינו נכון?

1
שאלה #12991
done

אילו מהתהליכים הבאים אינו ממחזור חיים של פרויקט?

1
שאלה #12992
done

shay hibah

shay hibah
יותר מ-6 חודשים
התשובה אמורה להיות אף תשובה
2

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
יותר מ-6 חודשים
תוקן מ-ב' ל-ה'
0

איזה מהשינויים הבאים בתכנית הפרויקט לא בהכרח ישפיע על משך הפרויקט?

1
שאלה #12993
done

איזה מהמשאבים הבאים הוא משאב שאינו חוזר?

1
שאלה #12994
done

ככול שנתקדם בפרויקט, אשרות לתקן קטנה יותר, עלות לתקן גבוה יותר?

1
שאלה #12995
done

משך השרשרת הקריטית בפרויקט?

1
שאלה #12996
done

איזה מהשינויים הבאים בתוכנית הפרויקט תמיד ישפיע על משך הפרויקט?

1
שאלה #12997
done

משך הנתיב הקריטי בפרויקט:

1
שאלה #12998
done

בהיעדר השפעה של ריבית, שינוי שער חליפין או זמינות ומחיר משאבים, גרף תזרים המזומנים המצטבר (המתאר את סך ההוצאות מתחילת הפרויקט כתלות בזמן) של התזמון המוקדם:

1
שאלה #12999
done

איזה מבנה ארגוני הכי מתאים לפרויקטי היי-טק בסביבה דינאמית הדורשים משאבים יקרים וקשר טוב עם הלקוח?

1
שאלה #13000
done

Idan Dagan

Idan Dagan
יותר מ-6 חודשים
מת לדעת למה
-2

Yonatan Menachem

Yonatan Menachem
יותר מ-6 חודשים
agile ... זה כמו להגיד סייבר , זה תמיד טוב.
3

Ziv Kaspersky

Ziv Kaspersky
יותר מ-6 חודשים
מטרציוני חלש - מנהל פרויקט ממונה על הפרויקט אך האנשים שעובדים על הפרויקט הם במבנה פונקציונלי יותר, הוא לא הבוס שלהם. משאבים יקרים - צריך לשתף אותם, אי אפשר שמשאב יהיה רק בפרויקט אחד, מתאים לפונקציונאלי או מטריציוני חלש קשר טוב עם הלקוח - מתאים למבנה בו ללקוח יהיה למי לפנות כמו לדוגמא למנהל הפרויקט שקיים במטריציוני חלש
2