Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מהבאים הוא מאפיין של רקמת האפיתל:

1
done
by
מיין לפי

בהסתכלות במיקרוסקופ אור על פרפרט נצפתה שכבה אחת המצפה את החלל, גרעיני התאים אליפטיים וקרובים לצד הבזאלי. בנוסף גובה התא גדול מרוחבו, באיזה תאים מדובר?

1
done
by
מיין לפי

איזה סוג של אפיתל נצפה לראות באזור שבו יש מעבר מהיר בדיפוזיה של חומרים מהחלל אל תוך הגוף?

1
done
by
מיין לפי

זהה את המבנה

1
done
by
מיין לפי

זהה את המבנה הבא:

1
done
by
מיין לפי

המבנה הבא הוא?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »