Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בפרפרט היסטולוגי של עצם ארוכה שעברה דה-קלציפיקציה הבחנו בתא גדול מרובה גרעינים בעל ציטופלזמה אאוזינופילית בצמוד לטרבקולה. תא זה הינו:

1
mood
by
מיין לפי

בפרפרט היסטולוגי של קנה הנשימה הבחנו ברקמה בזופילית נטולת כלי דם. בתוך הרקמה נראו תאים היושבים בקבוצות. כל קבוצה מוקפת באזור עם צביעה בזופילית כהה יותר משאר הרקמה. אזור זה נקרא:

1
done
by
מיין לפי

המבנה הבא הוא

1
done
by
מיין לפי

המבנה הבא הוא כנראה

1
done
by
מיין לפי

זהה מה קורה פה

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »