Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בחתך היסטולוגי ראינו רקמה מאוד אאוזינופילית בעלת סיבים ארוכים ואחידים. בכל סיב נראו מספר גרעינים, רובם בפריפריה של הסיבים. מבנה זה מתאר:

1
done
by
מיין לפי

בחתך היסטולוגי של רקמת שומן הבחנו בחללים קטנים עם דופן דקה ולעיתים גם גרעין שטוח ודחוס בהיקף הדופן. ניתן להגיד כי חללים האלו הינם:

1
done
by
מיין לפי

מהו המבנה המסומן?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא לפי דעתך המבנה הבא?

1
done
by
מיין לפי

המבנה הבא, מה הוא?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »