Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי ההגדרה הנכונה לתיאוריה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אילו מהבאים מגדיר מהי תיאוריה?

1
done
by
מיין לפי

על פי כספי, מה מהבאים נחשב למאפייני התקשורת? יותר מתשובה אחת נכונה

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

על פי כספי, תהליך התקשורת הוא תהליך מהיר וקורה באופן מקרי, אין צורך להיערך אליו, לא חייב שפה משותפת אלא הבנה, ושימוש במדיה תלוי בזמן ובמרחב.

1
done
by
מיין לפי

על פי כספי, תהליך התקשורת הוא דו כיווני והוא תהליך ארוך המצריך היערכות, כדי שהתקשורת תוכל להתנהל יש צורך בשפה משותפת, ויש לה תכלית מסוימת.

1
done
by
מיין לפי

אילו סוגי תקשורת קיימים?

1
done
by
מיין לפי

מהי תקשורת תוך אישית?

1
done
by
מיין לפי

מהי תקשורת בין אישית בלתי אמצעית? יותר מתשובה אחת נכונה

1
done
done
by
מיין לפי

מהי תקשורת בין אישית מתווכת?

1
done
by
מיין לפי

מהבאים, מה מאפיין תקשורת בין אישית? יותר מתשובה אחת נכונה

1
done
done
done
by
מיין לפי