Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה לא התווית נגד להכנסת קטטר שתן?

1
done
by
מיין לפי

מהי התווית נגד להכנסת זונדה נזאלית?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

בחורה בלעה 20 כדורי אקמול לפני 20 דק', מה לא יהיה הטיפול?

1
done
by
מיין לפי

מה לא סימן של היפותרמיה?

1
done
by
מיין לפי

מה מהמקרים הבאים לא מסכן חיים (מידי) מבחינה נשימתית?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

איך נטפל בפנאומוטורקס פתוח?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מה לא קורה ב- Flail Chest?

1
done
by
מיין לפי
by TATYANA VAYSBLAT
TATYANA VAYSBLAT 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 10
גם נשימה פרדוקסלית היא תשובה נכונה
by
by Gabriela Danenhirsh
Gabriela Danenhirsh 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
שואלים מה לא קורה
by

X שוקל 20 ק"ג, נפגע ב-20 קמ"ש/ Y שוקל 80 ק"ג נפגע ב-10 קמ"ש. למי האנרגיה הקינטית גבוהה יותר בעת הפגיעה?

1
done
by
מיין לפי

מטופל נפל מגובה 4 מטר, משותק מתחת לגובה הפגיעה עם החלשת ספינקטר, איזה שוק זה?

1
done
by
מיין לפי

בדיקה פיזיקלית מלאה מכף רגל ועד הראש, מתבצעת בשלב ה-?

1
done
by
מיין לפי