Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אתר בנייה נמצא בפינה של שני רחובות, שהתנועה בהם מכוונת בעזרת רמזורים. היכן יש למקם את שער הכניסה לאתר?

1
done
by
מיין לפי

יזם קיבל רישיון לבניית מבנה למגורים שבו 9 קומות, ובכל קומה 3 דירות. מי יהיה הממונה על ניהול הבנייה?

1
done
by
מיין לפי

מקימים בניין ברחוב מסחרי סואן, במרכז העיר. על-פי הרישיון, אפשר לבנות את חזית הבניין קרוב לגבול האתר מצד הרחוב. כיצד יש להבטיח את ביטחונם של העוברים ושבים בכביש?

1
done
https://liorsafety.co.il/%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%98-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94/
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »