Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אתר בנייה נמצא בפינה של שני רחובות, שהתנועה בהם מכוונת בעזרת רמזורים. היכן יש למקם את שער הכניסה לאתר?

1
done
by
מיין לפי

יזם קיבל רישיון לבניית מבנה למגורים שבו 9 קומות, ובכל קומה 3 דירות. מי יהיה הממונה על ניהול הבנייה?

1
done
by
מיין לפי

מקימים בניין ברחוב מסחרי סואן, במרכז העיר. על-פי הרישיון, אפשר לבנות את חזית הבניין קרוב לגבול האתר מצד הרחוב. כיצד יש להבטיח את ביטחונם של העוברים ושבים בכביש?

1
done
https://liorsafety.co.il/%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%98-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94/
by
מיין לפי
by מוטי זריהן
מוטי זריהן 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה הנכונה לדעתי היא ב. בכל אתר יש להקים גדר ולשלט אותה .כשהבנין מגיע לגבול המגרש יש להקים גגון להולכי רגל בנוסף לגדר.
by
by Sarah Abu Suiss
Sarah Abu Suiss 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה נכונה ב
by
  • «
  • 1
  • »